دسته‌بندی نشده

تبلو (Tableau)

گروه بندی پویا در تبلو (Tableau)

در Tableau، گروه بندی پویا به شما اجازه می‌دهد تا داده‌های خود را به گروه‌های مختلف تقسیم کنید و این گروه‌ها را بر اساس شرایط یا معیارهای خاصی تغییر دهید.

ادامه مطلب...